Piątek, 16 grudnia 2016 roku, godzina 14:30. Sala gimnastyczna naszego gimnazjum w ciągu kilkunastu minut wypełnia się po brzegi. Spotkanie ma charakter protestu i jednocześnie merytorycznego dialogu. Z jednej strony tłumnie zasiadają nasi uczniowie z transparentami w dłoniach, nauczyciele, rodzice, absolwenci oraz ci, którym los naszej szkoły leży na sercu. Przybywa ich około trzystu. Naprzeciwko siadają zaproszeni goście: pan Grzegorz Kryger i pani Bogumiła Bieniasz - przedstawiciele Wydziału Rozwoju Społecznego, pan Stanisław Sikorski - Członek Honorowy Komitetu Inicjatyw Lokalnych, pan Arkadiusz Kowalina - Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny i pani Halina Człapińska - Członek Zarządu Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny, pani Aleksandra Kociałkowska - Prezes Europejskiej Fundacji Ochrony Zabytków oraz pan Mariusz Wyciszkiewicz - przedstawiciel Rady Rodziców Gimnazjum nr 26.

            Spotkanie rozpoczyna się krótkim przemówieniem Pani Dyrektor Liliany Gdowskiej, po czym odczytana zostaje treść pisma Rady Pedagogicznej, złożonego w Urzędzie Miejskim w odpowiedzi na propozycję wygaszenia i likwidacji naszej szkoły. Następnie grupa uczniów przy dźwiękach poloneza, w strojach z epoki patrona szkoły, Jana III Sobieskiego, wchodzi na salę i daje krótki występ zakończony odczytaniem listu uczniów. Kolejną osobą, która zabiera głos, jest pan Mariusz Wyciszkiewicz. Przedstawia on stanowisko Rodziców, czytając pismo również złożone w Urzędzie Miejskim. Następnie przemawia pan Stanisław Sikorski, który w pięknych słowach przybliża naszą wieloletnią współpracę ze środowiskami kombatanckimi. Podkreśla również fakt, że Gimnazjum nr 26 to szkoła, która dba o wychowanie ucznia w duchu patriotyzmu. W imieniu radnych Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny głos zabierają pan Arkadiusz Kowalina i pani Halina Człapińska, którzy nawiązują do podobnych problemów z innymi szkołami z dzielnicy w niedalekiej przeszłości. Pan Kowalina wyraża oburzenie, iż informacja o propozycji wygaszenia i w konsekwencji likwidacji naszej placówki nie dotarła do wiadomości radnych. Głos zabiera również pani Aleksandra Kociałkowska, przybliża ona naszą rolę w działalności na rzecz środowiska lokalnego, przypomina o kilkuletniej współpracy z Fundacją, wspólnych projektach i imprezach środowiskowych.

            Następnie głos zabiera pan Grzegorz Kryger. Przedstawia sytuację z punktu widzenia urzędników, zapewnia, że ostateczna decyzja dotycząca przyszłości naszej szkoły nie jest mu jeszcze znana i że w przyszłym tygodniu odbędą się kolejne spotkania. Głos poparcia mamy także ze strony Rodziców naszych uczniów. Wyrażają oni zaniepokojenie faktem, że obecni uczniowie naszego gimnazjum, zwłaszcza pierwszoklasiści, mogą nie mieć możliwości kontynuowania nauki na równie wysokim jak dotychczas poziomie i z tą samą grupą nauczycieli. Pytają też, dlaczego spośród 10 samodzielnych gimnazjów tylko nasze otrzymało pismo dotyczące likwidacji bez propozycji innych rozwiązań. Swoje zdanie wyraził również jeden z naszych absolwentów, który zapewnił, że edukacja w Gimnazjum 26 gwarantuje dobry start w szkole średniej na wysokim poziomie.

            Spotkanie trwa około 1,5 godziny. Nie daje nam odpowiedzi na pytanie: co z nami będzie? Mamy jednak poczucie, że zapoczątkowało ono walkę o naszą przyszłość.

Piszą o nas:

http://gdansk.naszemiasto.pl/artykul/trwa-walka-o-gimnazjum-nr-26-w-gdansku-zdjecia-listy,3954390,artgal,t,id,tm.html

http://www.dziennikbaltycki.pl/edukacja/a/rodzice-i-uczniowie-walcza-o-gimnazjum-nr-26-w-gdansku-zdjecia-listy,11587240/

 

Dziękujemy WSZYSTKIM, którzy zgromadzili się dziś tak licznie w sali gimnastycznej: uczniom, nauczycielom, rodzicom, absolwentom i innym gościom - pokazaliśmy się z najlepszej strony i mamy nadzieję, że nasze działania nie pozostaną bez echa.

 

Relacja ze spotkania

 

W piątek 16 grudnia o godzinie 14:30 odbędzie się w naszej szkole spotkanie z przedstawicielem Wydziału Rozwoju Społecznego, p. Grzegorzem Krygerem. Chcemy stanowczo przeciwstawić się propozycji urzędników mającej na celu wygaszenie, a w konsekwencji likwidację naszej szkoły. Zaprotestujmy wspólnie i zgromadźmy się w sali gimnastycznej: nauczyciele, uczniowie, rodzice i absolwenci.

 

Połączmy nasze siły!

 

Apel uczniów (film na youtube)

W załącznikach: pismo z Urzędu Miejskiego w sprawie wygaszenia, pismo Rady Pedagogicznej, pismo Rady Rodzicówpismo uczniów Gimnazjum nr 26 oraz działacza społecznego.

 

Radio Gdańsk było 15 grudnia w naszej szkole.

   
© ALLROUNDER