Drukuj
-  Zasady rekrutacji: https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/rekrutacja-do-publicznych-szkol-ponadgimnazjalnych-dla-mlodziezy-na-rok-szkolny-2018-2019,a,113629
 
-  Nabór Pomorze: https://nabor-pomorze-pogim.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html
 
-  Informacje Kuratorium Oświaty: http://www.kuratorium.gda.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja-do-szkol/