Gdański Ośrodek  Pomocy Psychologicznej

dla Dzieci i Młodzieży

 

Czym się zajmujemy?

 

W GOPP świadczona jest pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży, rodziców z rodzin
 z problemem alkoholowym w rodzinie lub zagrożonych uzależnieniem.

 

W przypadku dzieci i młodzieży częstym powodem zgłoszenia do Ośrodka jest niepokój rodzica związany z obecnością takich objawów jak: pogorszenie nastroju, utrzymujący się stan przygnębienia, obecność myśli samobójczych, nieadekwatne co do treści i natężenia reakcje emocjonalne, zaburzenia koncentracji, zaburzenia snu itp.

Pogorszenie stanu dziecka może przejawiać się również w zachowaniu polegającym na:

  • wycofaniu z relacji rówieśniczych,
  • nadmiernej agresywności,
  • uległości,
  • wchodzeniu w sytuacje ryzykowne,
  • trudności w adaptacji,
  • zaburzeniu jedzenia pod postacią objadania się lub jadłowstrętu,
  • moczeniu nocnym itp.

 

Rodzice najczęściej sięgają po pomoc psychologiczną dla siebie, kiedy doświadczają osobistych trudności związanych z wychowywaniem dzieci lub z uwagi na problematyczne relacje wewnątrzrodzinne.

 

Ośrodek oferuje:

 

- indywidualne konsultacje psychologiczne;

- indywidualną psychoterapię;

- grupową psychoterapię dla młodzieży;

- konsultacje i psychoterapię dla rodzin i par;

- porady pracownika socjalnego;

- zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców - Szkoła dla Rodziców (I cz. Budowanie relacji     dorosły – dziecko, II cz. Szkoła dla Rodziców Nastolatków, III cz. Rodzeństwo bez rywalizacji);

- specjalistyczna pomoc dla dzieci z podejrzeniem wykorzystania seksualnego;

- specjalistyczna pomoc dla dzieci z FAS/FASD oraz ich opiekunów,

- konsultacje dla specjalistów w sprawie dzieci (psychologów i pedagogów szkolnych, wychowawców),

                                                                                                                                                      

 

Kto może skorzystać z pomocy?

 

Mieszkańcy Gdańska: rodzice, dzieci i młodzież ucząca się do 24 r.ż.

Oferujemy także konsultacje dla specjalistów zajmujących się pracą z dziećmi i rodzinami w gdańskich placówkach (psychologów, pedagogów, wychowawców, pracowników socjalnych itp.).

 

Jak można zgłosić się  do Ośrodka?

 

W celu umówienia się na konsultację psychologiczną we własnej sprawie (osoby pełnoletnie) lub w sprawie dziecka (rodzice/opiekun prawny) należy zgłosić się osobiście w Ośrodku lub telefonicznie pod nr tel. (58) 347 89 30.

 

   
© ALLROUNDER