Drukuj

Pierwszy etap konkursu odbył się 10 listopada w bibliotece szkolnej.

Wzięło w nim udział 13 drużyn z różnych klas. Każda drużyna liczyła od 4 do 6 uczniów. Zadaniem uczestników było rozwiązanie zadań z wykorzystaniem zasobów bibliotecznych.

Do drugiego etapu zakwalifikowały się drużyny z następujących klas:

1b, 3a, 3d, 2b, 2c, 1a, 1c.

Drugi etap odbył się 18 listopada na holu głównym szkoły. Zadaniem uczestników było odpowiedzenie na pytania dotyczące życia i twórczości Henryka Sienkiewicza.  Etap ten wymagał od zawodników gruntownej znajomości tematu. Walka była zażarta. Publiczność dopingowała.

W ścisłym finale znalazły się następujące drużyny:

I miejsce                              klasa 1a

II miejsce                             klasa 3a

III miejsce                            klasa 1c

Gratulujemy !!!

Zdjęcia z konkursu